• تلفن تماس : 51003030-021
  • پست الکترونیک : info@safiremehrbani.ir
  • ساعات کاری: شبانه روزی

همراه مسافر ، همیار فرودگاه

  • اهداف
  • ماموریت ها
  • جذب و آموزش
  • خدمت داوطلبانه

از اهداف ما ایفای نقش در حوزه مسئولیت اجتماعی ، کمک به توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء رضایت مسافران با به کارگیری کدهای رفتاری صحیح و اشاعه فرهنگ خدمت داوطلبانه می باشد

در حقیقت این سفیر مهربانی است که میتواند با تعامل مثبت با مسافران و رفع نیازهایشان از منظر روابط انسانی و از حیث خدمات تخصصی در بدو ورود به یک کشور و یا هنگام خروج از آن و نیز همراهی با مشایعین و مستقبلین تصویری بسیار خوشایند و ماندگار از آن در ذهن و قلب مسافر خلق نماید. خلق این تصاویر ماندگار با خوش آمدگویی و کمک به مسافران و همراهانشان ، راهنمایی مسافرین به هنگام ورود و خروج و مطلع نمودن آنها از خدمات و تسهیلات فرودگاه و آرامش خاطر به مسافرین و رفع نیاز ایشان و راهنمایی جهت تجربه ی سفری آرام انجام می پذیرد

افراد این تیم با هدفی خاص که عمدتا دانشجو هستند پس از طی فرآیند جذب و گزینش و آموزش که شامل مراحل مختلف از جمله انجام آزمون های تخصصی روانشناسی و مصاحبه های حضوری در قالب شاخص های تدوین شده، انتخاب و پس از گذراندن یک دوره آموزشی کوتاه با موضوعات کاربردی و تخصصی با عنوان(سفیر مهربانی) با روحیه داوطلبانه وارد چرخه فعالیت در محیط فرودگاه می شوند.

امروزه در سراسر جهان از یک سو معماران و مهندسان همه همت خود را به کار میگیرند تا با طراحی خلاقانه اماکن مختلف در فرودگاه حسی دوستانه و صمیمانه را به مسافران آن منتقل کنند و از طرفی این مدیران و مسئولان فرودگاهی هستند که با برنامه ریزی و آموزش و تربیت نیروی انسانی فعال سعی در مضاعف نمودن میزان تاثیر این گونه حسهای بشر دوستانه بر مسافران خود دارند.